Геологія


Попередня та детальна геолого-економічна оцінка запасів корисних копалин державного та місцевого значення.
Складання геологічних звітів та їх захист в ДКЗ України.

Переоцінка запасів корисних копалин на діючих гірничо-видобувних підприємствах.
Проводиться переоцінка запасів згідно вимог спеціальних дозволів та їх
затвердження в ДКЗ України.

Радіаційний контроль за породами на родовищах корисних копалин та складання щорічних звітів.
Виконується на діючих родовищах згідно вимог НРБУ-97.

Виділення перспективних ділянок на бурштин і проведення на них геологорозвідувальних робіт.
Спеціалісти підприємства за результатами геологічної вивченості території робіт, враховуючи геологічну будову ділянки проводять оконтурення і винос в натуру перспективних ділянок на бурштин, в подальшому з проведенням на них
геологорозвідувальних робіт і затвердження запасів бурштину в ДКЗ України.

Бурові роботи.
Компанія проводить комплекс бурових робіт при пошуках та розвідці корисних копалин станками колонкового та шнекового буріння, а також буріння свердловин на воду.

Проектні роботи.
Складання проектів на розробку родовищ корисних копалин.